نحوه ارسال محصولات:(تهران)

ارسال ۲۴ ساعته به تمام نقاط تهران با هزینه (۳۵.۰۰۰ تومان)

ارسال ۴۸ تا ۷۲ ساعته به تمام نقاط تهران با هزینه (۲۵.۰۰۰ تومان)

نحوه ارسال محصولات :(تمام شهر های ایران به جز تهران)

ارسال به تمام شهر های ایران ۴۸ تا ۷۲ ساعته با هزینه(۴۵.۰۰۰تومان)

نمونه بسته بندی های مگنت: